Sol·licita el teu pressupost

Plans socials

Pla Amb tu

 

Per a beneficar-se d'aquest descompte, el beneficiari del mateix, ha de presentar l’original del seu Carnet o Certificat de Discapacitat (aquest consta de dos fulls, en el primer hi figura el percentatge de minusvalia i en el segon el diagnòstic del mateix, que és confidencial i no li sol·licitarem) o de qualsevol document oficial que acrediti aquesta condició.