Sol·licita el teu pressupost

Plans socials

Pla ONG

 

Per a beneficar-se d'aquest descompte, el beneficiari del mateix ha de ser la pròpia entitat ONG i presentar els seus estatus.