Sol·licita el teu pressupost

Plans socials

Pla Reforma

 Per a beneficiar-se d'aquest descompte, el beneficiari del mateix ha de presentar les escriptures de la vivenda, haver viscut en la mateixa durant els últims 10 anys i canviar 4 o més tancaments.